Statuten en het beleidsplan van Schuilplaats voor Lopik …

Ook onze stichting hebben statuten. Zoals gebruikelijk binnen statuten, hebben we bepaalde regels die we aan onszelf opleggen. Waar is het beleid van onze stichting op gericht, wat hebben we daar voor nodig, welke activiteiten willen we aanbieden voor welke doelgroepen, wat is haalbaar en wat niet. Hoe gaan we met elkaar samenwerken.

Zowel de statuten en ons beleidsplan zijn op te vragen bij info@schuilplaatslopik.nl.

Advertenties